Beschrijving

Dactylorhiza preatermissa ofwel de gevlekte en de ongevlekte rietorchis

Volgens Heukels Flora valt zowel gevlekt (vroeger pardaline) als ongevlekt (preatermissa) onderĀ  de naam dactylorhiza preatermissa.

Komt voor in natte graslanden, veenmosrietlanden, trilveen en zandplaten.

9 cm planten bijna zeker bloei.